Privacy Statement

De korte versie:

Bij Mind-navigatie vinden we privacy belangrijk en daarom leggen we graag uit hoe we met je gegevens omgaan.

We hebben gegevens in huis van klanten, van mensen die geïnteresseerd zijn in onze diensten, van leveranciers en uiteraard ook van onszelf en onze werknemers (denk aan de salarisadministratie). Het gaat om contactgegevens, gegevens over wat we voor je doen of zouden kunnen doen, inloggegevens, betaalgegevens en gegevens over je surfgedrag op onze website.

We verzamelen die gegevens om zaken te kunnen doen en bewaren ze tot twee jaar na de laatste opdracht van jou (of het bedrijf waar je voor werkt), tenzij je ons toestemming geeft om ze langer te bewaren. In dat geval bewaren wij ze nog 5 jaar of totdat je ons vraagt je gegevens te schrappen.

We delen je gegevens niet, behalve de gegevens over je surfgedrag, want die gaan naar Google.

Als je wilt weten welke gegevens we over je in huis hebben, of ze wilt laten corrigeren, kun je een mail sturen naar: info@mind-navigatie.nl. Je krijgt dan uiterlijk binnen een maand antwoord, maar waarschijnlijk veel eerder.

Als je vindt dat we niet correct met je persoonsgegevens omgaan, kun je een klacht sturen naar: info@mind-navigatie.nl, maar ook naar de Autoriteit Persoonsgegevens. Daar kun je dit formulier voor gebruiken.

De preciezere versie:

In deze paragraaf leggen we een paar dingen wat preciezer uit en vertellen we nog wat over de opslag van je gegevens.

Doelen en grondslagen

We verzamelen de gegevens die we hierboven al noemden om zaken te kunnen doen. In de wet heet dat: voor het uitvoeren van een overeenkomst.

Formulier

Dat laatste geldt natuurlijk niet voor de gegevens die je kunt invullen in het formulier op de homepage van onze website. Dat doe je vrijwillig en daarmee hebben wij impliciet toestemming om de gegevens te gebruiken. Die toestemming kun je op ieder willekeurig moment weer intrekken, een kwestie van een mail sturen naar: info@mind-navigatie.nl.

Cookies

We werken met cookies. Als je op de website komt en je surft vervolgens verder op de website dan ga je akkoord met het feit dat wij cookies gebruiken om het surfgedrag te volgen.

Bewaren van gegevens

We bewaren alle gegevens op servers in Nederland. Nederland heeft een strenge privacywetgeving en je mag dus verwachten dat ze daar veilig zijn.

Delen en hergebruik van gegevens

Je gegevens blijven bij ons. We geven ze aan niemand door en we gebruiken ze ook niet voor andere doelen dan waarvoor we ze gekregen hebben, tenzij je daarvoor toestemming geeft. Denk aan het gebruik van je e-mailadres voor een nieuwsbrief.

Rechten

De privacywet geeft je een aantal rechten.

Recht op transparantie

Dat houdt in dat we je moeten vertellen welke gegevens we van je verzamelen en wat we daarmee doen. Daarvoor is deze privacyverklaring bedoeld.

Recht op inzage

Je mag ons altijd vragen of we gegevens we van je in huis hebben en welke dat zijn. We geven je dan een kopie van al die gegevens en vertellen er ook bij hoe we ermee omgaan.

Recht op rectificatie

Je mag ons altijd vragen om gegevens te corrigeren, als die niet blijken te kloppen, en wij zijn verplicht die dan te verbeteren en dat ook te bevestigen.

Recht op wissing (vergetelheid)

Je mag ons altijd vragen om gegevens te wissen. Zolang we zaken doen is dat lastig, maar daarna is dat geen probleem. Ook de gegevens die je in het formulier op onze website hebt ingevuld, schrappen we meteen, als je daarom vraagt.

Recht van bezwaar

Je kunt in een aantal gevallen ook bezwaar maken, als wij je gegevens gebruiken. Met name als we ze voor direct marketing gebruiken. Ook als je een tevreden klant bent, kun je gewoon laten weten dat je geen mailings meer wilt ontvangen. Daarvoor kun je de link gebruiken onder aan de nieuwsbrief.

Andere rechten

Je hebt ook nog recht op beperking van de verwerking, dataportabiliteit en bezwaar tegen geautomatiseerde besluitvorming. Dat speelt bij ons niet, maar als je dat anders ziet, bel ons dan of mail naar info@mind-navigatie.nl dan kijken we ernaar.

Termijnen

Als je een beroep doet op een van je rechten, laten we zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand weten hoe we daarmee omgaan.

Klagen

Hoe goed we ons best ook doen, het kan altijd gebeuren dat er iets mis gaat. In dat geval kun je een klacht indienen. Dat kun je bij ons doen via info@mind-navigatie.nl, maar ook bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Die is trouwens niet verplicht om je klacht te behandelen. Op hun website leggen ze uit welke mogelijkheden er nog meer zijn.